Zij vertellen vanuit hun kennis en ervaringen hoe een huis c.q. appartement veilig en levensloopbestendig kan worden gemaakt. Het is niet de bedoeling om angst aan te jagen, maar de alertheid aan te scherpen. Dat is in dit huidige tijdsbeeld noodzakelijk. De presentatie zal u de nodige tools verschaffen.

De ANBO is de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen die al meer dan 100 jaar de meest invloedrijke seniorenorganisatie is en die landelijk, regionaal en lokaal beleid van de overheid tracht te beïnvloeden. Daarnaast geeft ze individuele adviezen.