Aan alle  geïnteresseerden van de Themaochtenden.

De commissie Themaochtenden heeft afgelopen week overlegd of en hoe we verder kunnen gaan met de Themaochtenden in het nieuwe seizoen.
Helaas zien we nog geen mogelijkheden  om deze in September en Oktober te houden.

Niet alleen vanwege de nog steeds voortdurende problemen met  COVID 19, maar ook omdat deze maanden  de kerkzaal van de Diaconessenkerk  niet beschikbaar is. De onderhandelingen met Gemeente Arnhem en  PKN Arnhem zijn namelijk nog steeds niet  afgerond.  De Bakermat vinden we wegens de krappe ruimte met slechte ventilatiemogelijkheden sowieso niet verantwoord.

In oktober zullen we U berichten of en wanneer we de Themaochtenden weer kunnen hervatten. We hopen in oktober met een positiever bericht te kunnen komen.

Namens de commissie,

Fred Boessenkool