In de jaren 1933 – 1945 hebben de nazi’s op grote schaal (kunst)objecten van grote culturele waarde geroofd of onder druk aangekocht. Een aantal van deze cultuurgoederen is na de bevrijding teruggevonden en ondergebracht bij de Stichting Nederlands Kunstbezit die een deel heeft teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, een deel heeft verkocht en een ander deel heeft behouden.

Pas vanaf de jaren 90 ontstond er weer belangstelling voor restitutie van ‘roofkunst’.
In 2001 is een daartoe in het leven geroepen Restitutiecommissie met haar werk begonnen.