Mevrouw Ester Willemsen, werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Schaarsbergen, vertelt over het landelijke project ‘Natuurbrandbeheersing’ waarmee het IFV de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand zo klein mogelijk wil maken.

Dit doen we door meer inzicht te krijgen in de risicofactoren voor alle Nederlandse natuurgebieden. Op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen. We bundelen kennis, brengen risico’s in kaart en nemen maatregelen in intensieve samenwerking met natuurbeheerders en andere partners.

Inmiddels is er een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het werkelijke brandverloop in kaart gebracht kan worden.