• Hoe is het gesteld met de Arnhemmer die het minder goed heeft?
  • Hoeveel kinderen hebben het moeilijk?
  • Welke instellingen kunnen ondersteuning bieden?
  • Wat doet de gemeente?

Op deze ochtend wordt een beeld gegeven in de wereld van de Arnhemmer die ondersteuning nodig heeft om niet verder af te glijden in armoede.

Na de pauze komen de kringloopwinkels van 2Switch aan bod, die veel meer waarde hebben dan hergebruik en duurzaamheid. Re-integratie en werkervaringstrajecten bieden perspectief om uit de armoedeval te blijven.