Marja Jellesma-Eggenkamp, klinisch geriater n.p.

We worden steeds ouder.
De levensverwachting neemt steeds meer toe.
Het aantal jaren met als goed ervaren gezondheid, zonder ernstige beperkingen neemt ook toe.
Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven als je ouder wordt?
Hoe verloopt het verouderingsproces en wat is daarbij belangrijk?
Gaat het om wat je niet meer kunt, of juist nog wél kunt en wilt betekenen?
Elke oudere bepaalt zelf wat het meest bepalend is voor zijn/haar kwaliteit 
van leven. Dit kan de lichamelijke of geestelijke gezondheid zijn, maar ook het hebben van sociale contacten en activiteiten, de religie en je financiële situatie.
Wat kun je zelf doen om de kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren bij het ouder worden?