Een medewerker van het Openluchtmuseum vertelt ons meer over de nieuwe grootse presentatie in het museum. Deze toont de geschiedenis van ons land aan de hand van 50 canonvensters (50 belangrijke gebeurtenissen en personen), die ons land gevormd hebben. Een van de vensters bijvoorbeeld gaat over de komst van de Romeinen en een ander laat de Watersnoodramp zien.

Scholen moeten aandacht besteden aan de geschiedenis van ons land en de presentatie houdt extra rekening met deze doelgroep: er is veel te doen en tegelijkertijd is het een ontzettend rijke presentatie, door de ruim 190 objecten die voor ons verleden van belang zijn.