Prof. Mr. Eugene Sutorius en Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag bespreken die dilemma’s.

Nederland kent sinds 2002 een “euthanasie wet”. Deze maakt onder strikte voorwaarden, levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van een wilsbekwaam individu dat ondragelijk en uitzichtloos lijdt, mogelijk.

De levensverwachting neemt steeds meer toe. Dilemma’s zijn er rondom kwantiteit en kwaliteit van leven. De huidige discussie speelt rondom de vraag of de Euthanasiewet opgerekt moet worden. Is bij dementie een eerder afgegeven schriftelijke wilsverklaring voldoende, als de betrokkene zijn wil niet meer kan bevestigen? Waar liggen de mogelijkheden en grenzen van het recht op zelfbeschikking bij een zogenaamd “voltooid” leven?